See on viis kasvada ühiseks, koostööle ja lahendustele orienteeritud meeskonnaks.

Meeskonna coaching aitab jõuda olukorda, kus meeskond on võimeline ise ennast kõrvalt vaatama ja analüüsima, üksteist toetama ning määratlema samme, mis viivad ühiste eesmärkide saavutamiseni.

Meeskonna coaching aitab:

- luua ühise nägemuse meeskonna tulevikust
- kaasata aruteludesse kõiki meeskonnaliikmeid
- kaardistada meeskonna jaoks olulisi teemasid
- püstitada meeskonna poolt omaksvõetud eesmärke
- leida lahendusi meeskonna ees seisvatele väljakutsetele
- luua ühise väärtusbaasi, mis toetub meeskonnaliikmete väärtustele
- areneda ühise tiimina