Millised

on minu vajadused ja eesmärgid?

Miks
on need mulle olulised?

Kuidas 
oma eesmärkideni jõuda?


Need on küsimused, mis meil kõigil aeg-ajalt peas tiirlevad. Neile vastuste leidmine ei pruugi aga alati olla kõige kergem, sest eeldavad ausaid vastuseid ja neutraalset pilku iseendale. Julgus peeglisse vaadata osutubki sageli kõige suuremaks väljakutseks - ülesandeks, millega toimetulek on oluliselt lihtsam kui kasutada kedagi kes hoiab peeglit ja selle õige nurga alla pöörab.

Coaching

...on inimese ja coachi vaheline koostöö protsess, mille eesmärgiks on aidata saada teadlikuks endast, oma vajadustest ja eesmärkidest ning teha teadlikke samme nende poole liikumisel.


Kes on coach?
Neutraalne kõrvalseisja, kelle tööriistadeks on küsimused ja inimeses peituv ressurss.Kui soovid teha sammu edasi meeskonna arengus, siis uuri lähemalt meeskonna coachingu alajaotust
.

Täiendavat lisaväärtust pakub DISC analüüs, mis võimaldab teadlikuks saada oma tugevustest ja nõrkustest, käitumise iseloomulikest joontest ning enda ja teiste juhtimiseks vajalikest kohandustest.