Millised

on minu vajadused ja eesmärgid?

Miks
on need mulle olulised?

Kuidas 
oma eesmärkideni jõuda?


Need on küsimused, mis meil kõigil aeg-ajalt peas tiirlevad. Neile vastuste leidmine ei pruugi aga alati olla kõige kergem, sest eeldavad ausaid vastuseid ja neutraalset pilku iseendale.

Julgus peeglisse vaadata osutubki sageli kõige suuremaks väljakutseks. Ülesandeks, millega toimetulek on oluliselt lihtsam kui kasutada kedagi kes hoiab peeglit ja selle õige nurga alla pöörab.


Kes on coach?
Neutraalne kõrvalseisja, kelle tööriistadeks on küsimused ja ressurss mille inimene coachingusse kaasa võtab.

Milleks?
Jõudmaks selgusele oma mõtetes, näha võimalusi, leida ideid ja motivatsiooni, olla teadlik endast ja enda vajadustest.  

Kuidas?
Kasutades küsimusi, lahenduskeskset lähenemist, keskendudes tulevikule ja ressurssidele.
Kui soovid teha suurt sammu edasi meeskonna arengus, siis uuri lähemalt meeskonna coachingu alajaotust
.

Vajadusel kasutan lisaks DISC analüüsi, mis võimaldab teadlikuks saada inimese tugevustest ja nõrkustest, käitumise iseloomulikest joontest ning juhtimiseks vajalikest kohandustest.