DISC analüüs
on käitumispõhine kirjeldus inimesele iseloomulikest käitumise eripäradest, baseerudes neljal dimensioonil:

Dominance
Influence
Steadiness
Complience

DISC on eelkõige teadlikkuse ja juhtimise tööriist – vahend enda ja teiste paremaks mõistmiseks ning teadlikke kohanduste tegemiseks.

DISC analüüsist on kasu kui soovitakse inimesest ja tema motivatsioonist-vajadustest selgemat ülevaadet saada, ollakse tegemas muutusi või soovitakse analüüsida käitumist.

Organisatsiooni jaoks võimaldab DISC aru saada, miks inimesed käituvad just nii nagu nad käituvad, millised ressursid  inimestes peituvad ning kuidas seda potentsiaali kõige otstarbekam on rakendada.

Uuringud näitavad, et töötajad kellel on võimalik tööl kasutada oma tugevaid külgi on kõrgema sisemise motivatsiooniga kui inimesed kellel selline võimalus puudub.  Meeskonnad mille liikmed on kursis üksteise tugevustega on ca 15% tulemuslikumad kui meeskonnad, milles sellist ülevaadet pole.1


RAKENDUSED

Personaalne analüüs

Annab kiire ülevaate inimese iseloomulikust tööalasest käitumisest.                                           

Analüüs näitab kuidas sobitub inimene organisatsiooni, millised on tema tööalase käitumise tugevused ja nõrkused, millises valdkonnas on ta kõige efektiivsem, kuidas inimest juhtida, motiveerida jms.


Ametikoha analüüs

Annab ametikohtadele selge fookuse ja aitab mõista, milline peaks olema inimene, kes antud ametikohale ideaalselt sobiks. 
Analüüs võimaldab aru saada, millisel määral sobib inimene antud ametikoha ja selle vajadustega ning millises suunas on otstarbekas inimest arendada või ametikohta kohandada.


Meeskonna analüüs

Annab võimaluse luua spetsiifilise võimekusega meeskondi, pidades silmas organisatsiooni pikaajalisi eesmärke.

Meeskonna analüüs teeb nähtavaks meeskonnas peituvad ressursid ja aitab hinnata, kuidas neid organisatsiooni eesmärkide nimel kõige paremal viisil rakendada. Analüüs võimaldab esile tuua meeskonna arenguvajaduse ning leida sellele sobiliku juhtimisstiili.DISC koolitus
DISC koolitus on mõeldud metoodika põhitõdede tutvustamiseks. Koolitust on hea kombineerida meeskonnatöö koolituse või meeskonna coachinguga. 
Koolitus aitab mõista, millised on inimestevahelised erinevused, kuidas arvestada neid erinevusi koostöös ja suhtlemises. Mil viisil rakendada neid juhtimisel ja motiveerimisel jt. inimestega seotud valdkondades.Viited:

1. Gallup "State of the Global Workplace Report 2017"