Psühholoogilise nõustamise järgi tekib vajadus ajal kui stress ja pinge võtavad võimust ning turvalisuse tunne on saanud kannatada.

Sellistes olukordades on inimeste endi võime probleemidega toime tulla sageli piiratud ning oluliseks muutub toetava suhtevõrgustiku olemasolu. Juhul kui selline suhtevõrgustik puudub, selle võimekus on piiratud või ei ole seda võimalik kasutada, osutub väline abi hädavajalikuks.

Psühholoogiline nõustamine võimaldab toime tulla lihtsamate psühholoogiliste probleemide ja pinget tekitavate olukordadega.  Sageli piisab pelgalt ärakuulamisest neutraalse inimese poolt.

Kriiside ja suuremate probleemide korral võib psühholoogilist tuge vajada terve meeskond.

Kasvanud pingete ja -stressi varajane märkamine ning nendega võimalikult kiire reageerimine on taastumise eelduseks.