Maailma kogemise kunstMaailm, mille endi jaoks loome, peegeldab meie tõekspidamisi ja väärtusi, kogemusi ning õppetunde mida oleme elu jooksul omandanud. Kuid vahel vajame midagi enamat - alternatiivseid vaatenurki, küsimusi, mis panevad mõtlema, tuge keerulistes olukordades või arusaamist inimeste käitumises. 

Oleme teile toeks erinevatel, inimestega seotud teemadel:

Coaching

Otsides suunda ja selgust oma mõtetes, tegudes ja eesmärkides.Meeskonna- ja grupicoaching

 Luues koos meeskonnaga ühistel väärtustel toimivat tervikut.


Konfliktivahendus

Lahendades inimestevahelisi erimeelsusi


Psühholoogiline nõustamine

Toetades vaimset tervist DISC analüüs

Soovides selgust enda- ja teiste käitumises ning personaalset lähenemist igale meeskonna liikmele.