Organisatsiooni konfliktivahendus

Organisatsiooni edu aluseks on inimestevaheline koostöö. Koostöö aga eeldab üheselt selget raamistikku ja kokkuleppeid ning  toimivaid suhteid. Häiritused sellel pinnal loovad usaldamatust ja konflikte, mis väljenduvad lõpptulemusena ettevõtte tulemuses.

Probleemid võivad ilmneda nii inimeste kui meeskondade vahel, areneda nii vertikaal kui horisontaalsuunas. Põhjuseid, miks konfliktid tekivad on palju,  kuid  nende üheks iseloomulikuks jooneks on teadvustatud või teadvustamata ebakõlad, mis väljenduvad suhetes.

Konfliktide lahendamine iseseisvalt võib osutuda väljakutseks, sest olles süsteemi liige on keeruline säilitada vajalikku neutraalsust. Kui aga puudub neutraalsus on raske näha probleemide juurpõhjuseid ja leida osapooli rahuldavaid lahendusi.

Konfliktide vahendaja roll on pakkuda sellistes olukordades vajalikku tasakaalu, aidata osapooltel näha kitsaskohti ja võimalusi, mida süsteemi kuuluvana on raske märgata. Parimad lahendused transformeerivad konflikti arenguteks, mis toetavad nii inimesi kui organisatsiooni.

Kui näed, et Sinu organisatsioonis on erimeelsusi, mida oma jõududega on keeruline lahendada, siis võta ühendust.