Millised
on minu vajadused ja eesmärgid?

Kuidas 
oma eesmärkideni jõuda?

Miks
on need mulle olulised?


Need on küsimused, mis meil kõigil aeg-ajalt peas tiirlevad. Neile vastuste leidmine ei pruugi aga alati olla kõige kergem, sest eeldavad ausaid vastuseid ja neutraalset pilku iseendale.

Julgus peeglisse vaadata osutubki sageli kõige suuremaks väljakutseks. Ülesandeks, millega toimetulek on oluliselt lihtsam kui kasutada kedagi kes peeglit hoiab ja selle sinu jaoks õige nurga alla pöörab.


Kes on coach?
Neutraalne kõrvalseisja, kelle tööriistadeks on küsimused ja ressurss mille inimene coachingusse kaasa võtab.

Milleks?
Selleks, et mõtetes selgusele jõuda, näha võimalusi, leida ideid ja motivatsiooni, olla teadlik endast ja enda vajadustest.  

Kuidas?
Kasutades lahenduskeskset lähenemist, keskendudes tulevikule ja inimese enda suutlikkusele.