Emotsionaalne struktuur

Kaasaegne juhtimisteadus on meile õpetanud, et ilma  selgelt määratletud eesmärkide, fikseeritud protsesside, funktsioonide jms ei ole organisatsiooni tulemuslikkuse saavutamine reaalne. Kuigi sellisel ratsionaalsusest ja loogikast lähtumisel on suur osa tõtt, jõutakse järjest enam aruaamisele, et ainult sellest ei piisa.
Loe lisaks

Konformsus organisatsioonis

Hiljuti juhtusin lugema R. Goffee ja G.Jones’i raamatut „Miks peaks keegi siin töötama?“, milles autorid kirjeldavad inimestevaheliste erinevuste aktsepteerimise olulisust organisatsioonis ning seda mitte ainult „mees vs naine“ tasemel vaid määral, mis puudutab  sügavamat arusaamist maailmast.
Loe lisaks

Koostöö vajadusest

Viimasel ajal on palju on räägitud vajadusest tihendada koostööd erinevate valdkondade vahel, leidmaks viise lisaväärtuse loomiseks ja efektiivsuse suurendamiseks.

Loe lisaks